Välkommen

NIX-registret, information om hur företag kontrollerar sina register mot nix och hur man anmäler sig till NIX-Telefon och NIX-Adresserat.

NIX-registret är egentligen en felaktig formulering som kommit till i dagligt tal och syftar många gånger på Nix-telefon.

NIX består av två olika register, NIX-Telefon och NIX-Adresserat.
Läs mer om NIX-Telefon och NIX-Adresserat nedan.

Historik

NIX-Telefon drivs av en ideell förening som bildades 1999 och har idag 10 branschorganisationer som medlemmar.

  • Försäkringsförbundet
  • Svenska Bankföreningen
  • Sveriges tidsskrifter
  • Sveriges Annonsörer
  • Direkthandelsföretagens förening
  • Försäkringsförbundet

Kontakta

Tidningsutgivarna
Sveriges Kommunikationsbyråer
SWEDMA

Föreningen har gett SWEDMA i uppdrag att sköta föreningens administration och själva driften av NIX-Registret sköts av Bisnode.

NIX adresserat drivs av SWEDMA och är ett register spärr av adresserad direktreklam.

NIX-telefon

Till NIX-Telefon kan man anmäla sitta fasta telefonabonnemang för att spärra detta för telefonförsäljare och vissa typer av undersökningar mm. Alla samtal blir dock inte spärrade, samhällsinformation och t.ex. vissa marknadsundersökningar får fortfarande genomföras. Även företag där man är eller nyss har vart kund får kontakta personen även om de anmält sig till NIX-Telefon. Vill man spärra sitt fasta telefonabonnemang vänder man sig till föreningen NIX-Telefon och där kan man kostnadsfritt spärra sitt telefonnummer. En spärr är aktiv under två år och därefter måste spärren förnyas. Mobiltelefoner kan i dagsläget inte lägga in någon spärr i NIX-Telefon.

Företag och organisationer som vill matcha sina register mot NIX-telefon kan vända sig till någon återförsäljare av NIX-Telefon, exempel på återförsäljare finns längst ned på sidan.

NIX-Adresserat

(NIX-adress)
Till NIX-Adresserat kan man anmäla sig som person om man önskar att spärra sin adress för adresserad reklam. All reklam blir dock inte spärrad, samhällsinformation och t.ex. vissa marknadsundersökningar får fortfarande genomföras. Oadresserad direkt reklam spärras inte med hjälp av NIX-Adresserat och inte heller brev från företag där man är eller nyligen vart kund. Som en följd av att fler personer anmäler sig till NIX-Adresserat så ökar den oadresserade reklamen vilket kan få en negativ inverkan på miljön. Vill man spärra sin adress vänder man sig till SWEDMA och där kan man kostnadsfritt spärra sin adress. En spärr är aktiv tills dess att man själv begär att spärren ska tas bort.

Kontroll mot NIX

Företag kan välja att själva börja kontrollera sina adresser mot NIX-Adresserat/NIX-Telefon eller använda någon av de återförsäljare som finns på. Att själv beställa NIX-Adresserat kostar 29.000 kr per år eller 58.000 kr (exkl. moms) per år om det rör sig om en koncern(2013-04-01). Alternativet är att använda sig av någon återförsäljare som vanligtvis tar betalt per sökt adress och inte för hela registret.*

Exempel på återförsäljare av NIX

Adressleverantören i Sverige AB
www.adressleverantoren.se
Telefon 026-64 44 84

Stockholmsjouren
www.stockholmsjouren.se

Eniro 118118
www.eniro118118.se
08-553 310 00

Transportstyrelsen
www.transportstyrelsen.se
0771-503 503

Lantmäteriets Marknadsenhet
026-63 30 00

Bisnode Sverige AB
www.bisnode.com
08-519 115 00

Nordengren Ett AB
www.transportstyrelsen.se
040-10 66 80

LCF Data Processing BV
+31-75 657 10 11

Kompletta listor över samtliga återförsäljare finns på respektive organisations hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>